Nguyễn Thành Đạt

  • Mã số: 227
  • Tên gia sư: Nguyễn Thành Đạt
  • Năm sinh: 1990
  • Giới tính: Nam
  • Học trường: ĐH Bách Khoa
  • Nhận dạy: Từ:Lớp 6 -> đến Lớp 12
  • Các môn: Toán, Lí, Hóa
  • Khu vực: Quận bình thạnh, phú nhuận
  • Thời gian: t 3-5-7-cn
  • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm

Trả lời