Tài Khoản Giao Dịch

Gia sư chuyển khoản theo thông tin ngân hàng bên dưới

1. Ngân hàng Á Châu (ACB): 

Tên tài khoản: Lê Văn Chính

Số tài khoản: 183034599

Chi Nhánh: HCM

2. Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank)

Tên tài khoản: Lê Văn Chính

Số tài khoản: 0911000050585

Chi Nhánh: HCM

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ theo cú pháp: tên – mã số lớp – số điện thoại