Gia Sư Đào Thị Lý

Gia Sư Đào Thị Lý

 • Mã số: 377
 • Tên gia sư: Đào Thị Lý
 • Năm sinh: 1991
 • Giới tính: Nữ
 • Học trường: ĐH SƯ PHẠM
 • Chuyên ngành: ANH VĂN
 • Nhận dạy: Từ:Lớp 1 – 9
 • Các môn: ANH VĂN
 • Khu vực: Quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp
 • Thời gian: t 3-5-7
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm

Trả lời