Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn

Trung tâm gia su Trí Tuệ Việt chia sẽ công thức tính chu vi và diện tích hình tròn
Nhằm giúp các bạn có lại thông tin sau khi quên đầu tiên là.

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức chu vi hình tròn với bán kính rHoặcCông thức chu vi hình tròn với đường kính D

Trong đó:

C: là chu vi đường tròn

D: là đường kính

R: là bán kính

\pi: là hằng số giá trị tương đương 3,14

 

Công thức tính diện tích hình tròn

S = r^2 \times 3,14

Trong đó:

S: là diện tích

r: là bán kính

Gia Sư Day kem Trí Tuệ Việt chúc các bạn thành công

 

BÀI VIẾT LÊN QUAN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG THỨC TÍNH NGUYÊN HÀM

công thức lượng giác

công thức tính diện tích

công thức hóa học lớp 8

Công thức tính diện tích hình tròn