Các công thức hóa học cơ bản

Có quá nhiểu công thức hóa học rườm rà gây khó khăn cho các em học sinh trong quá trình học tập bộ môn này. Với bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hệ thống hóa lại kiến thức lí thuyết , tóm gọn lại những công thức hóa học cơ bản một cách đơn giản và dễ nhớ nhất.

CONG THUC HOA HOC CO BAN

 Các công thức hóa học cơ bản cần nhớ

1.Công thức tính số mol:

N= m\M = V:22,4

Trong đó:

n: số mol

m: khối lượng mol (g)

M: khối lượng của nguyên tố (PTK)

V: thể tích ( chỉ đối với chất khí)

  1. Đơn vị cacbon:

1dvC = khối lượng nguyên tử cacbon

12

4.Số avôgađrô:

N= 6,023 . 10^23

5.Công thức tính thành phần phần trăm

*  Phần trăm theo khối lượng:

%A = mA.100

          Mhỗn hợp

* Phần trăm theo thế tích (chính là phần trăm theo số mol):

%A = nA.100

          nhỗn hợp

  1. Công thức tính khối lượng riêng (D)

           D= mdung dịch(g)     (g/ml)

                  V dung dịch (ml)

  1. Các định luật bảo toàn

7.1 định luật bảo toàn khối lượng

Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành

A+ B à C = D

ð mA + mB = mC + mD

7.2 Định luật bảo toàn nguyên tố

Tổng số nguyên tố tham gia phản ứng bằng tổng số nguyên tố tạo thành

7.3 Định luật bảo toàn electron

Tổng số electron  do chất khử nhường bằng tổng số electron do chất oxi hóa nhận

7.2 Định luật bảo toàn điện tích

Trong một dung dịch thì tổng số điện tích của cation bằng tổng số điện tích của anion.

Trên đây là những công thức hóa học cơ bản, hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Bài viết do Trung tâm gia sư tphcm  TRÍ TUỆ VIỆT sưu tầm và chia sẽ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả những công thức hóa học lớp 8

Bí quyết học BẢNG TUẦN HOÀN các nguyên tố hóa học

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Tại Nhà TPHCM

Các tìm kiếm liên quan đến các công thức hóa học cơ bản

các công thức hóa học cần nhớ

các công thức hóa học cơ bản lớp 10

các công thức hóa học 12 các công thức hóa học cơ bản lop 8

công thức hoá học các

công thức hóa học cơ bản thcs

các công thức hóa học cơ bản thpt

các công thức hóa học cơ bản lớp 11