Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh

Chúng tôi trung tâm Day kem TTV  giới thiệu với các bạn bộ video học động từ bất quy tắc có phiên âm bằng hình ảnh của một  tác giả là AN HỮU ĐOÀN biên tập và thực hiện, rất hay cho và nhanh hiểu cho những bạn học tiếng anh mới bắt đầu

Chúng ta cùng học bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhé

[Irregular Verbs] Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh – Vol 1

Irregular Verbs] Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh – Vol 2

[Irregular Verbs] Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh – Vol 3

[Irregular Verbs] Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh – Vol 4

[Irregular Verbs] Học động từ bất quy tắc bằng hình ảnh – Vol 5

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ sơ ri video này

chúc các bạn thành công nhé