Gia Sư Hiện Có

Gia Sư Tiếng Hoa cô Châu Thị Quyên

Họ và tên Châu Thị Quyên Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường Đại học Tôn Đức Thắng Chuyên ngành Tiếng hoa Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên tiếng hoa Nhận dạy Tiếng hoa cho mọi…

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Nguyễn An Thanh Nhã

Họ và tên  Nguyễn An Thanh Nhã Năm sinh 1989 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm anh Năm tốt nghiệp 2011 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy tiếng anh từ lớp 1-12,…

Giáo viên dạy đàn cô Phạm Thị Thủy

Họ và tên  Phạm Thị Thủy Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư pham âm nhạc Năm tốt nghiệp 2004 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy  Đàn piano, organ cho mọi…

Gia sư dạy kèm môn tiếng Hàn cô Lê Hồng Minh

Họ và tên Lê Hồng Minh Năm sinh 1984 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Nhân Văn Chuyên ngành Hàn Quốc Học Năm tốt nghiệp 2006 Hiện tại là Giáo viên tiếng hàn Nhận dạy Tiếng Hàn Khu vực…

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học cô Nguyễn Ngọc Khuyết Tâm

Họ và tên Nguyễn Ngọc Khuyết Tâm Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại Học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm tiểu học Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng việt lớp…

Gia sư dạy kèm môn tiếng Anh cô Nguyễn Thị Thắm

Họ và tên Nguyễn Thị Thắm Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại học Công nghiệp Chuyên ngành Ngôn ngữ anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên tiếng anh Nhận dạy tiếng anh lớp 1-…

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học cô Cao Thùy Linh

Họ và tên Cao Thùy Linh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư phạm tiểu học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Toán, Tiếng việt lớp 1…

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Văn Nguyễn Tường Vi

Họ và tên Văn Nguyễn Tường Vi Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư phạm tiểu học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Toán, Tiếng việt lớp…

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Ngọc Nga

Họ và tên  Nguyễn Ngọc Nga Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư phạm tiểu học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Toán, Tiếng việt lớp 1…

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Võ Thảo Vi

Họ và tên Võ Thảo Vi Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư phạm tiểu học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Toán, Tiếng việt lớp 1…

LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ

   (THẦY HUY – CÔ OANH)

              HỖ TRỢ 24/24

  0906 801 079

   0983 630 461

  0932 622 625

       hot-line-300x300

LIÊN KẾT FACEBOOK