Gia Sư Tiếng Anh

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Nguyễn Bích Khương

Họ và tên Nguyễn Bích Khương Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại Du Lịch Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên trung tâm anh ngữ Nhận…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Nguyễn Dương Thanh Trang

Họ và tên  Nguyễn Dương Thanh Trang Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Ngân hàng Chuyên ngành Ngôn ngữ anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1-…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Lê Thị Nhất

Họ và tên Lê Thị Nhất Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư Phạm anh Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1- 12…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Nguyễn Ngọc Châu

Họ và tên  Nguyễn Ngọc Châu Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Sư Phạm anh Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1- 12,…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Quyền Hồng Minh

Họ và tên Quyền Hồng Minh Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Học viện hàng không Việt Nam Chuyên ngành Quản trị cảng Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Trần Thủy Tiên

Họ và tên  Trần Thủy Tiên Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Ngoại Ngữ –  Tin Học  Chuyên ngành Sư Phạm anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh cô Nguyễn Thị Mai Trinh

Họ và tên Nguyễn Thị Mai Trinh Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Sài Gòn Chuyên ngành Ngôn Ngữ anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1-…

Gia Sư Dạy Kèm môn tiếng anh cô Nguyễn Hàm Yên

Họ và tên Nguyễn Hàm Yên Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Chuyên ngành Sư phạm anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1-…

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Nguyễn Anh Thư

Họ và tên Nguyễn Anh Thư Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Tiếng anh Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo viên tiếng anh Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1-…

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Nguyễn Ngọc Ánh

Họ và tên  Nguyễn Ngọc Ánh Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại học Ngân Hàng Chuyên ngành Ngôn ngữ anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1- 12,…

LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ

   (THẦY HUY – CÔ OANH)

              HỖ TRỢ 24/24

  0906 801 079

   0983 630 461

  0932 622 625

       hot-line-300x300

LIÊN KẾT FACEBOOK