Học tiếng hàn quốc cơ bản

Những sơ ri video do trung tam Day kem TTV chúng tôi chia sẽ cách Học tiếng hàn quốc cơ bản Qua 7 bài học mong rằng các bạn sẽ có được một kiến thức cơ bạn thật bền vững.  Bài hôm nay là bài cuối cùng tập hợp , ôn tập lại qua qua 7 bài chúng tôi đã chia sẽ

Video ôn tập

7 bài  học tiếng Hàn cơ bản cho người mới bắt đầu

Bài 7: Cách nói tiếng Hàn ngày cuối tuần sẽ làm gì

Bài 6: Cách nói mối quan hệ trong tiếng hàn

Bài 5 : Cách nói thời gian trong tiếng hàn

Bài 4: Cách nói tiền trong tiếng Hàn

Bài 3 Động từ trong tiếng Hàn

Bài 1 – Cách tự học tiếng hàn hiệu quả cho người mới nhập môn