Bài 4: Cách nói tiền trong tiếng Hàn

Trung tam day kem TTV chia sẽ sơ ri video học tiếng hàn cho người mới nhập môn, video trong bài 4 là cái này gọi là bao nhiêu tiền, cách hỏi giá một đồ vật trong tiếng Hàn. Các bạn tiếp tục theo dõi nhưng video học tiếp theo của chúng tôi nhé

Bài 3 Động từ trong tiếng Hàn

Bài 2 – Tự học tiếng Hàn online | Cách giới thiệu bản thân

Bài 1 – Cách tự học tiếng hàn hiệu quả cho người mới nhập môn