Bài 7: Cách nói tiếng Hàn ngày cuối tuần sẽ làm gì

Tiếp tục sơ ri video học do Gia Sư TTV chia sẽ cách nói tiếng hàn cuối tuần này bạn sẽ làm gì rất giúp cho các bạn Day kem tiếng hàn có kiến thức kỹ hơn.

Các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi nhé

Bài 6: Cách nói mối quan hệ trong tiếng hàn

Bài 5 : Cách nói thời gian trong tiếng hàn

Bài 4: Cách nói tiền trong tiếng Hàn