LêThị Kiều Oanh

 • Mã số: 229
 • Tên gia sư: LÊ Thị Kiều Oanh
 • Năm sinh: 1992
 • Giới tính: Nữ
 • Học trường: ĐH SƯ PHẠM
 • Chuyên ngành: TOÁN
 • Nhận dạy: Từ:Lớp 6 đến 12
 • Các môn: Toán
 • Khu vực: Quận 10, Quận 11, Quận 5
 • Thời gian: t 3-5-7-cn
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm

Trả lời