Dạy bé học CỰC NHANH bảng cửu chương thông qua bài hát

Các bố mẹ, các gia sư khó khăn trong việc dạy bé học bảng cửu chương giờ thì khỏi phải lo lắng nữa rồi, vì hôm nay Trung tam gia su TTV chia sẽ bài viết học bảng cửu chương nhân, chia, cộng, trừ học cực nhanh, giúp bé vừa chơi vừa học sẽ giúp nhiều trẻ nhanh chóng tiếp thu trong vài giờ hay vài ngày gì đó mà thôi. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Cách dạy toán lớp 1

Cách học giỏi toán

Cách dạy toán lớp 2

Bài hát bảng cửu chương nhân 2

Bài hát cửu chương nhân 4

Bài hát cửu chương nhân 5

Bài hát cửu chương nhân 6

Bài hát cửu chương nhân 9

Các bài hát bảng cửu chương nhân chia cộng trừ sẽ tiếp tục cập nhật ở topic này các bạn đón nhận nhé.

Còn dưới đây là bảng cửu chương nhân chia file mềm mọi người có thể download bỏ file word rồi in ra giấy giáng lên tường cho bé học nhé

Tải bảng cửu chương nhân chia

Bảng cửu chương nhân 

2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5

2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10

2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15

2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20

2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25

2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30

2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35

2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40

2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45

2 x 10 = 20
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
5 x 10 = 506 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9

6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18

6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27

6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36

6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45

6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54

6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63

6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64
9 x 8 = 72

6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81

6 x 10 = 60
7 x 10 = 70
8 x 10 = 80
9 x 10 = 90


Bảng cửu chương chia 

2 : 2 = 1
3 : 3 = 1
4 : 4 = 1
5 : 5 = 1

4 : 2 = 2
6 : 3 = 2
8 : 4 = 2
10 : 5 = 2

6 : 2 = 3
9 : 3 = 3
12 : 4 = 3
15 : 5 = 3

8 : 2 = 4
12 : 3 = 4
16 : 4 = 4
20 : 5 = 4

10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
20 : 4 = 5
25 : 5 = 5

12 : 2 = 6
18 : 3 = 6
24 : 4 = 6
30 : 5 = 6

14 : 2 = 7
21 : 3 = 7
28 : 4 = 7
35 : 5 = 7

16 : 2 = 8
24 : 3 = 8
32 : 4 = 8
40 : 5 = 8

18 : 2 = 9
27 : 3 = 9
36 : 4 = 9
45 : 5 = 9

20 : 2 = 10
30 : 3 = 10
40 : 4 = 10
50 : 5 = 106 : 6 = 1
7 : 7 = 1
8 : 8 = 1
9 : 9 = 1

12 : 6 = 2
14 : 7 = 2
16 : 8 = 2
18 : 9 = 2

18 : 6 = 3
21 : 7 = 3
24 : 8 = 3
27 : 9 = 3

24 : 6 = 4
28 : 7 = 4
32 : 8 = 4
36 : 9 = 4

30 : 6 = 5
35: 7 = 5
40 : 8 = 5
45 : 9 = 5

36 : 6 = 6
42 : 7 = 6
48 : 8 = 6
54 : 9 = 6

42 : 6 = 7
49 : 7 = 7
56 : 8 = 7
63 : 9 = 7

48 : 6 = 8
56 : 7 = 8
64 : 8 = 8
72 : 9 = 8

54 : 6 = 9
63 : 7 = 9
72 : 8 = 9
81 :

Nguồn: SONG THI

Day kem TTV  sưu tầm và chia sẽ