Nguyễn Anh Tài

 • Mã số: 334
 • Tên gia sư: Nguyễn Anh Tài
 • Năm sinh: 1989
 • Giới tính: Nam
 • Học trường: ĐH Sư Phạm
 • Chuyên ngành: Hóa
 • Nhận dạy: Lớp 8 -> đến Lớp 12
 • Các môn:  Hóa
 • Khu vực: Q. 1, Q. Bình Thạnh, Q. 3
 • Thời gian: sắp xếp
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm

 

Trả lời