Gia Sư Trần Thị Hương

 • Mã số: 444
 • Tên gia sư:  Trần Thị Hương
 • Năm sinh: 1990
 • Giới tính: Nữ
 • Học trường: ĐH Sư Phạm
 • Chuyên ngành: Lý
 • Nhận dạy: Từ: Lớp 6 -> 12, LTĐH
 • Các môn: Lý
 • Khu vực: Quận Tân Bình, Q.Tân Phú
 • Thời gian: t 2,4,6
 • Thông tin khác: Giáo viên trung tâm

Trả lời