Nguyễn Văn Dũng

 • Mã số: 334
 • Tên gia sư: Nguyễn Văn Dũng
 • Năm sinh: 1992
 • Giới tính: Nam
 • Học trường: ĐH SƯ PHẠM
 • Chuyên ngành: Toán tin
 • Nhận dạy: Từ: 10 đến 12
 • Các môn: Toán, Lí, Hóa, tin
 • Khu vực: Quận 5. quận 3. quận 1
 • Thời gian: t 2-4-6
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm

 

Trả lời