Gia Sư Lê Văn Cường

Gia Sư Lê Văn Cường

Trong Hieu

 • Mã số: 359
 • Tên gia sư: Lê Văn Cường
 • Năm sinh: 1991
 • Giới tính: Nam
 • Học trường: ĐH sư phạm
 • Chuyên ngành: Toán
 • Nhận dạy: Từ:Lớp 6 -> đến Lớp 12
 • Các môn: toán
 • Khu vực: Q.1, Q5, Q.3
 • Thời gian: sắp xếp
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm trí tuệ việt

Trả lời