Gia Sư Đỗ Tường Vi

Gia Sư Đỗ Tường Vi

Hong Lien

 • Mã số: 229
 • Tên gia sư: Đổ Tường Vi
 • Năm sinh: 1990
 • Giới tính: Nữ
 • Học trường: ĐH Sư Phạm
 • Chuyên ngành: Anh văn
 • Nhận dạy: Lớp 1 – 12
 • Các môn: Anh văn
 • Khu vực: Quận 1, Q.5
 • Thời gian: t 2,4,6
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm có kinh nghiệm  dạy kèm anh văn giao tiếp

Trả lời