Gia Sư Đỗ Thị Huệ

 • Mã số: 378
 • Tên gia sư: Đỗ thị huệ
 • Năm sinh: 1992
 • Giới tính: Nữ
 • Học trường: ĐH sư phạm
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Nhận dạy: Từ:Lớp 6 -> đến Lớp 12
 • Các môn: anh văn
 • Khu vực: Q.1, Q5, Q.3
 • Thời gian: sắp xếp
 • Thông tin khác: đang là gia sư tại trung tâm trí tuệ việt

Trả lời