Dự kiến dùng thang điểm 20 trong ĐH, CĐ của bộ GD-ĐT

Thời gian (18/12/2014) mở cuộc hộp về Quy chế thi và tuyển sinh đại học 2015. Bộ giáo dục dự kiến dùng thang điểm 20 để thay thế cho thang điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2015, theo ý kiến của bộ GD-ĐT là để tiện lợi hơn trong việc xét tuyển.

Thi THPT của học sinh lớp 12 vào đầu tháng 7

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT , kỳ thi THPT của học sinh lớp 12 sẽ được tổ chức vào các ngày 9 , 10 , 11 , 12 tháng 6/2015. Tuy nhiên , ước muốn của đông đảo học sinh và các nhà trường là muốn tổ chức kỳ thi THPT của học sinh lớp 12 vào đầu tháng 7 như thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH , CĐ những năm quá khứ. Điều này sẽ tạo sự ổn định tâm lý cho học sinh , phụ huynh và có thêm thời gian để các em ôn tập , hệ thống hóa kiến thức , chuẩn bị tối ưu cho kỳ thi.

vì thế , k ỳ thi THPT của học sinh lớp 12 dự định được tổ chức vào các ngày 1 , 2 , 3 , 4 tháng 7 năm 2015.

Thí sinh thi 4 môn buộc

Tổ chức thi 8 môn: Toán , Ngữ văn , Lịch sử , Địa lý , Vật lý , Hóa học , sinh vật học , Ngoại ngữ.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT , thí sinh phải thi 4 môn ( gọi là 4 môn tối thiểu ) , gồm 3 môn thi buộc ( Toán , Ngữ văn và ngoại ngữ ) và một môn do thí sinh tự chọn trong số các môn thi còn lại.  Riêng đối với môn ngoại ngữ , t hí sinh có các chứng chỉ quốc tế có uy tín theo quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

vương sự nhận tốt nghiệp THPT chứng cứ vào Cuối cùng học tập lớp 12 và tổng điểm các môn thi ( điểm mỗi môn thi phải lớn hơn mức tối thiểu theo quy định ). Vì thế , phải quy đổi ra điểm đối với môn ngoại ngữ của thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh phải có chứng chỉ tương đương với Thấp từ bậc 3 ( khung 6 bậc dùng cho Việt Nam ) trở lên mới được miễn thi. Thấp này cao hơn nhiều so với yêu cầu về ngoại ngữ đối với học sinh hoàn tất Các quy định THPT. Do đó , các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ dự định sẽ được nhận điểm tối đa ( điểm 10 ) môn ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm quy đổi này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh muốn sử dụng Cuối cùng môn ngoại ngữ để xét tuyển vào những trường ĐH , CĐ sử dụng Cuối cùng thi THPT của học sinh lớp 12 để tuyển sinh phải dự thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia.

Thí sinh không được học môn ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thi thay thế trong số các môn tự chọn. Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định việc này và thông báo Bộ Giáo dục.

Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH , CĐ ngoài 4 môn thi tối thiểu phải dự thi thêm các môn phù hợp với khối thi do trường ĐH , CĐ quy định.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ các năm trước dự thi để được xét tuyển sinh ĐH , CĐ , phải thi đủ số môn theo yêu cầu tuyển vào ngành đào tạo do trường ĐH , CĐ quy định.

Hai tỉnh thành một cụm thi 

Kế thừa những ưu điểm của việc tổ chức thi theo cụm trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH , CĐ theo hình thức “3 chung” những năm qua , kỳ thi THPT của học sinh lớp 12 sẽ được tổ chức theo cụm thi.  tổng trưởng GD&ĐT quyết định cụm thi tại một số tỉnh , đô thị trực thuộc trung ương ( gọi chung là tỉnh ) và giao cho các trường ĐH Đứng đầu. Dự khán coi thi , chấm thi là cán bộ , giảng sư ĐH , CĐ và thầy giáo THPT.

Cụm thi có nhiệm vụ tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất 2 tỉnh ( cụm thi liên tỉnh ).  Đối với những tỉnh khó khăn , nếu UBND tỉnh yêu cầu , Bộ GD&ĐT sẽ xem xét thành lập cụm thi tỉnh cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Việc tổ chức thi ở cụm thi liên tỉnh hoặc cụm thi tỉnh là Đồng dạng , theo đúng quy định của Chế độ thi , cùng một quy trình và đều do trường ĐH Đứng đầu nhằm đảm bảo công bằng , độ tin cẩn của Cuối cùng thi ở tất thảy cụm thi trên cả nước.

Hiệu trưởng trường ĐH Đứng đầu cụm thi

Bộ Giáo dục sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT của học sinh lớp 12 để chỉ đạo kỳ thi THPT của học sinh lớp 12 trong phạm vi cả nước.  chủ toạ UBND tỉnh nơi đặt cụm thi thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các ban , ngành , Ghi tên (ở cơ quan liên đới và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp , tương trợ , đảm bảo điều kiện nhu yếu cho hoạt động của Hội đồng thi.

Tại mỗi cụm thi có một Hội đồng thi được thành lập theo quyết định của Hiệu trường ĐH Đứng đầu cụm thi để tổ chức kỳ thi , thực hiện chế độ thông báo và chuyển dữ liệu thi về Bộ. Mỗi Hội đồng thi sẽ có các điểm thi để thực hiện sự vụ coi thi. Sự vụ chấm thi do trường ĐH Đứng đầu cụm thi thực hiện.

Hội đồng thi thành lập các ban: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban vận tải và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Chấm thi; Ban Phúc khảo.

Đề thi tương tự như năm 2014

Theo dự thảo , đề thi trong kỳ thi THPT của học sinh lớp 12 năm 2015 tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH , CĐ năm 2014. Đề thi tiếp ra theo hướng đánh giá năng lực người học , tăng mức yêu cầu vận dụng , các câu hỏi mở , giảm yêu cầu thuộc , ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

mở mang thang điểm bài thi thành  thang điểm 20

Để giúp các trường ĐH , CĐ tuyển được những thí sinh phù hợp với nguồn lực , chất lượng đào tạo , uy tín và thứ hạng của trường khá Đa chủng như ngày nay thì Cuối cùng các môn thi phải có độ Chia rẽ cao. Vì thế , Bộ GD&ĐT dự định mở mang thang điểm bài thi thành thang điểm 20. Việc mở mang thang điểm sẽ giúp sự vụ chấm thi Chia rẽ chi tiết hơn Cuối cùng thi của thí sinh và tiện lợi cho sự vụ xét tuyển sinh vào các trường ĐH , CĐ.

Sử dụng Cuối cùng kỳ thi

Các Sở GD&ĐT có nhiệm vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh dự thi , phối hợp sử dụng Cuối cùng 4 môn thi với điểm trung bình cả năm lớp 12 để xét công nhận tốt nghiệp.  Thí sinh đủ điều kiện dự thi , không có bài thi nào từ 2 điểm trở xuống được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp chung một loại Bằng tốt nghiệp THPT.

Sau khi có Cuối cùng thi , chứng cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường , thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường theo ước muốn cá nhân , đảm bảo những học sinh đạt Cuối cùng thi cao sẽ được lợi thế khi xét tuyển và hạn chế những trường hợp thí sinh có điểm thi cao vẫn trượt ĐH , hạn chế cảnh tượng thí sinh ảo.

chứng cứ Cuối cùng thi của thí sinh trên Cả nước , Bộ GD&ĐT sẽ xác định Dấu hiệu để ghi nhận đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Mỗi thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận Cuối cùng thi có mã vạch nhận dạng từng đợt xét tuyển và đóng dấu của trường ĐH Đứng đầu cụm thi. Thí sinh dùng các giấy chứng nhận Cuối cùng thi này để đăng kí xét tuyển tối đa 4 đợt ( mỗi đợt trong thời kì 20 ngày ) , mỗi đợt xét tuyển thí sinh chỉ được phép sử dụng một giấy với mã vạch tương ứng.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển ( ĐKXT ) và lệ phí ĐKXT cho trường có ước vọng vào học qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Trong kì hạn xét tuyển cho từng đợt , thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường hay ngành khác theo ước vọng. Lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ do Hiệu trưởng các trường ĐH , CĐ coi xét , quyết định.

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng

Đối với trường sử dụng kết quả Học hỏi ở THPT để xét tuyển thì điểm nhàng nhàng của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm nhàng nhàng chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6 với hệ ĐH và 5 , 5 với hệ CĐ.

Trường ĐH , CĐ ở các tỉnh biên giới , vùng có hoàn cảnh kinh tế có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn và trường CĐ cộng đồng đào tạo nguồn sức người cho xứ sở có xác xuất xét tuyển các học trò có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên , học 3 năm liên tiếp và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh , xứ sở này ở mức thấp hơn 1 điểm ( theo thang điểm 10 ) so với mức quy định. Những học trò này phải học bổ sung tri thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Tiêu chuẩn bổ sung tri thức do Hiệu trưởng các trường ĐH , CĐ quy định.

Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa – đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và sự nhạy cảm , điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng request tối thiểu để hoàn thành tiêu chuẩn phổ thông.

Đối với các môn thi năng khiếu và các môn thi đặc thù khác: thực hành theo quy định tại quy chế tuyển sinh đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường phê duyệt và được công báo cùng với dự án tự chủ tuyển sinh.

Theo VNxpre

Vì sao dùng thang điểm 20

Theo báo tuổi trẻ sáng nay phỏng các chuyên gia đầu ngành

Dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ tức thời thu hút sự quan hoài của dư luận. Một trong những “điểm nóng” của dự thảo này chính là việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm 20.

Từ số báo này , tuổi trẻ   giới thiệu quan điểm của các chuyên gia , nhà giáo và đông đảo phụ huynh học trò về thay đổi này cũng như một số điểm mới khác của dự thảo.

* PGS Văn Như Cương:

Tránh thêm việc ,  thêm mối lo

Tôi băn khoăn không hiểu Bộ GD-ĐT chuyển thang điểm 20 để làm chi , vì tôi thấy không để ý thiết. Dĩ vãng khi dùng thang điểm 10 để chấm thi tuyển sinh ĐH-CĐ , Bộ GD-ĐT đã xây dựng barem điểm chi tiết đến 0 , 25.

Như vậy nếu một câu được 1.0 điểm thì có xác xuất chia nhỏ đến 1/4 để “gạn” được lấy những phần nhỏ trong một câu mà thí sinh làm được để cho điểm. Như vậy độ xác thực đã cao và đảm bảo được lợi quyền cho thí sinh. Nay nếu tăng mức độ tan rã thì chỉ cần chia nhỏ hơn , chi tiết tới 1/8 , thay cho việc nâng thang điểm lên 20.

Việc chuyển thang điểm lên 20 sẽ có một số có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn. Vì điểm của học trò ở THPT vẫn theo thang điểm 10. Để xét tốt nghiệp trên một hệ quy chiếu lại phải thêm các thao tác về kỹ thuật.

na ná , một số trường ĐH tổ chức tuyển sinh riêng theo phương án kết hợp điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia và điểm học trong quá trình THPT ( xét học bạ ) thì sẽ bị vênh giữa hai dữ liệu điểm.

Với một kỳ thi , một mùa tuyển sinh có nhiều thay đổi như vậy , những việc không để ý thiết phải sắp xếp thì không nên làm , tránh thêm việc , thêm mối lo cho các nhà trường , học sinh.

* Cô Hoàng Thị Thu Hiền ( giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong , TP.HCM ):

Cần tập huấn kỹ cán bộ chấm thi

Việc chấm thi theo thang điểm 20 là cách làm mới cần tỏ thái độ đồng tình vì sẽ giúp người chấm thi chấm xác thực và công bình hơn. Tuy nhiên , tôi request các cơ quan sở quan cần tập huấn thật kỹ cho cán bộ chấm thi để họ đừng chấm quá “chặt” theo tâm lý thang điểm 10.

Bên cạnh đó , đội ngũ cán bộ chấm thi cũng cần được gạn lọc bởi không phải giáo viên ( phổ thông ) , giảng viên ( đại học ) nào cũng có xác xuất đi chấm thi. Phải là những người có thâm niên đứng lớp và trình độ chuyên trị vững vàng mới chấm thi xác thực được ( đã có trường hợp người chấm thi khen thí sinh dẫn chứng văn , thơ hay nhưng khi người chấm thi khác đọc lại mới biết là thí sinh dẫn chứng sai ).

Một nhân tố nữa cũng cần canh tân là: đừng bắt các người chấm thi phải hoàn thành công tác chấm thi trong một thời kì quá gấp.

Tôi ý là cần phải có quy chế về chấm thi một cách cụ thể: nếu như mỗi ngày người chấm thi chỉ được chấm tối đa một số lượng bài thi nhất quyết ( tránh tình trạng người chấm thi chạy sô , tránh việc hiện ra của những “thợ chấm thi”… ).

Muốn như vậy thì phải trả phí ( chấm thi ) cao hơn cho người chấm thi và có sự kiểm tra , kiểm soát gắt gao hơn để các người chấm thi chấm thi một cách công tâm , khách quan , tránh thiệt thòi cho thí sinh.

* ThS Thái Doãn Thanh ( trưởng phòng đào tạo Trường ĐH công nghiệp thực phẩm TP.HCM ):không thay đổi bản chất vấn đềTheo giảng giải của Bộ GD-ĐT , việc mở rộng từ thang điểm 10 sang thang điểm 20 để giúp công tác chấm thi tan rã chi tiết hơn kết quả thi của thí sinh. Nhưng tôi ý là cách giảng giải trên không logic , vì chưng đề thi có sự tan rã cao không liên tưởng đến thang điểm là 10 hay 20 mà quan yếu là barem điểm như thế nào ( nhỏ hay to ). Vì thế không nên thay đổi thang điểm 10 thành thang điểm 20 , vì nó không thay đổi bản chất vấn đề.

T.HUỲNH  ghi

Chẳng có gì mới

bạn đọc   tuổi trẻ   đã gửi hơn 60 quan điểm trở về về thang điểm 20 , trong đó đa số đều ý là “đổi mới” của Bộ GD-ĐT chuyển sang thang điểm 20 là… Không có gì mới. Bạn đọc cũng request bộ giảng giải rõ hơn căn cứ dẫn đến thay đổi này.

* Đề nghị Bộ GD-ĐT cho biết thang điểm 20 được căn cứ theo phương pháp giáo dục nào… chứ đừng làm mẫu ngẫu hứng mà cả một thế hệ học trò lãnh hậu quả.

( Hoài Nam )

* Điểm số tự thân nó cao hay thấp , thang điểm với phổ điểm rộng hay hẹp không phải là một vấn đề , mà vấn đề ở chỗ “chất lượng” của hệ thống xác định nó. Chất lượng càng cao mức độ chuẩn hóa càng lớn , khả năng quốc tế hóa nền giáo dục càng rộng. Vậy cơ sở nào mà Bộ GD-ĐT mở rộng thang điểm? Có thay đổi gì đâu khi mà mọi khâu tổ chức thi cử không khác? làm chi có chuyện không chuẩn hóa về công cụ , phương thức thực hành mà mong là sẽ tan rã được năng lực người học chỉ giản đơn là mở rộng thang điểm từ 10 thành 20?

( Trần Thu )

* “Mở rộng thang điểm sẽ giúp công tác chấm thi tan rã chi tiết hơn kết quả thi của thí sinh và thuận tiện cho công tác xét tuyển sinh” – không phải thế! Trong đào tạo tín chỉ , bộ đã đưa ra một thang điểm lạ lẫm là 4 , xã hội không chấp nhận , buộc các trường phải quy về thang 10 , sinh viên tốt nghiệp phải dùng hai bảng điểm với hai thang khác nhau. Nay lại thang 20. Không có hiệu quả gì cả , chỉ làm rối mà thôi!

( Trần Thuyết Nam )

Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến học sinh 12

Diễn ra ngay khi Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo các quy chế thi (sáng 19.12), buổi khởi động chương trình Tư vấn mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường THCS-THPT Hồng Hà (TP.HCM) đã giải đáp hàng loạt câu hỏi nóng của thí sinh.

Ngay đầu chương trình, thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết thay đổi quan trọng nhất trong năm 2015 là chỉ còn một kỳ thi THPT quốc gia để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH, CĐ thay vì 2 kỳ thi riêng biệt như các năm trước. Cũng theo thạc sĩ Vũ, Bộ vừa công bố dự thảo Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, trong tháng 1.2015, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh của trường, để tháng 3 thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Đổi thay thang điểm , thí sinh lợi hay hại ?
Nhấn mạnh hồ sơ dự thi , theo dự thảo pháp lệnh , thí sinh phải đăng ký môn thi , cụm thi và mục tiêu dự thi. Trong đó , mục tiêu của việc dự thi tùy thuộc vào từng đối tượng dự thi gồm: chỉ để xét tốt nghiệp , vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH và CĐ , chỉ xét tuyển vào ĐH và CĐ. Từ đó , việc đăng ký môn thi sẽ khác nhau , chỉ đăng ký thi 4 môn của kỳ thi tốt nghiệp hoặc thêm các môn khác để phục vụ mục tiêu xét tuyển. “Thí sinh muốn xét tuyển vào ĐH và CĐ bắt buộc phải ghi rõ mục tiêu dự thi này trong hồ sơ , nếu không thí sinh sẽ không có quyền xét tuyển sau khi đỗ tốt nghiệp” , thạc sĩ Vũ lưu ý.
Riêng về điểm số , thạc sĩ Vũ nói thêm , Năm sau có sự đổi thay rất lớn về thang điểm , cụ thể là 20 thay vì thang điểm 10 như các năm. Liên quan Sự tình này , học sinh Hoàng Nguyễn đã đặt một câu hỏi rất thời sự: “Tại sao có sự đổi thay thang điểm từ 10 sang 20 , và sự đổi thay này sẽ có phẩm chất hay có hại cho thí sinh?”.
tiến sĩ Trần Đình Lý , Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM , chia sẻ: “Theo lý giải của Bộ , vì Năm sau đề thi sẽ mang tính phân hóa rất cao , nên thang điểm 20 sẽ đánh giá và phân loại rõ thí sinh hơn. Song song , việc chấm thi sẽ chi tiết hơn để có phẩm chất cho thí sinh. Tuy nhiên , đến thời điểm này dự thảo vẫn đang lấy ý kiến”.
học sinh Thùy Trang đặt câu hỏi: “Năm 2015 , thí sinh có được hưởng ưu tiên khu vực ấn độ dương và đối tượng khi xét tuyển ĐH , CĐ không?”. Thạc sĩ Hồ Viễn Phương , Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng , khẳng định: “Dự thảo pháp lệnh tuyển sinh đã quy định rất rõ các đối tượng và khu vực ấn độ dương được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào ĐH và CĐ. Việc cộng điểm ưu tiên này được áp dụng chung cho các trường xét tuyển dựa vào Cuối cùng kỳ thi THPT nhà nước và các đề án tuyển sinh riêng”.
Tổ hợp môn khác gì với khối thi truyền thống ?
Trước lo lắng của một học sinh về khái niệm tổ hợp môn xét tuyển , thạc sĩ Hồ Viễn Phương cho biết theo quy định của Bộ , mỗi trường phải xây dựng tổ hợp môn ở mỗi ngành tối đa 4 tổ hợp , trong mỗi tổ hợp phải có ít nhất môn văn hoặc toán.
thông cáo thêm , thạc sĩ Hoàng Đức Bình chia sẻ: “Bộ quy định rất rõ rằng , tất thảy các trường phải sử dụng những tổ hợp môn xét tuyển theo khối thi truyền thống của năm 2014. Gia chi dĩ , trong dự thảo Bộ cũng yêu cầu , trong mỗi ngành cụ thể trường phải xét tuyển 75% chỉ tiêu bằng tổ hợp môn truyền thống và chỉ xét 25% cho tổ hợp môn thi mới. Còn các tổ hợp môn mới , thí sinh cần theo dõi thông cáo cập nhật của các trường trên trang web vì đến thời điểm này , đề án tuyển sinh riêng của các trường vẫn chưa được Bộ xác nhận”.
Về cơ hội xét tuyển , thạc sĩ Vũ nhấn mạnh: “Theo dự thảo Chế độ , mỗi thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận Cuối cùng thi , mỗi giấy này thí sinh chỉ sử dụng trong một đợt xét tuyển và được đăng ký tối đa 4 ngành vào một trường ĐH , CĐ nên cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Trong thời gian xét tuyển 20 ngày , nếu lơ mơ về cơ hội trúng tuyển thí sinh có thể rút hồ sơ và nộp vào trường hoặc ngành khác”.
Nguồn được gia sư TTV tổng hợp từ báo Thanh niên, vnexpress và tuổi trẻ