Danh sách 100 bạn có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất mùa thi 2013

Có 1 điểm 29,75 và rất nhiều bạn đạt 29,5 điểm thi Đại học, trong khi đó ở khối Cao đẳng không thiếu thí sinh đạt cả 3 điểm 10.

Theo dữ liệu điểm thi được cung cấp trên chuyên trang tra cứu điểm thi ĐH, CĐ của Bộ GD và ĐT, bạn dễ dàng có được danh sách Top 100 thí sinh có điểm thi Đại học và Cao đẳng cao nhất của mùa tuyển sinh năm nay.

Danh sách cụ thể 50 thí sinh có điểm thi ĐH cao nhất, 50 thí sinh có điểm thi Cao đẳng cao nhất mời bạn xem dưới đây nhé:

Danh sách top 100 quốc gia (50 ĐH, 50 CĐ)
TT Trường Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Tỉnh Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT/
ĐM4
Tổng
điểm
1 BKA Nguyễn Thành Trung 18-02-94
A
15862
29 1000 0975 1000 2975
2 BKA Vũ Đức Thuận 08-12-95
A
10868
21 1000 0950 1000 2950
3 YHB Lê Xuân Hoàng 02-02-95
B
4499
28 1000 0950 1000 2950
4 YHB Phạm Hùng Cường 10-12-95
B
1500
1A 0975 0975 1000 2950
5 YHB Nguyễn Hải Linh 07-04-95
B
6447
13 1000 0975 0975 2950
6 YHB Nguyễn Hữu Tiến 14-03-95
B
11673
1B 1000 0975 0975 2950
7 YHB Trần Xuân Bách 02-10-95
B
14353
30 1000 1000 0950 2950
8 YHB Nguyễn Thanh Thông 12-07-95
B
15180
29 1000 0975 0975 2950
9 YHB Nguyễn Thị Mai Anh 23-11-95
B
508
22 1000 1000 0950 2950
10 YHB Lê Văn Luân 12-01-95
B
7060
28 1000 0950 1000 2950
11 YDS Nguyễn Đăng Khoa 07-06-95
B
1204
52 1000 0975 0975 2950
12 DKC Nguyễn Hoàng Huy 25-06-95
A
30302
02 1000 1000 0950 2950
13 YTB Lương Thùy Dương 07-05-95
B
1542
26 1000 1000 0950 2950
14 NTH Nguyễn Trần Thành Danh 29-07-95
A
2222
03 0975 0975 1000 2950
15 NTH Nguyễn Trọng Hùng 20-02-95
A
860
22 1000 0950 1000 2950
16 DHY Trần Đức Thịnh 01-07-95
B
62814
33 1000 0950 0975 2925
17 DHY Nguyễn Minh Văn 02-10-95
B
55405
38 1000 0975 0950 2925
18 DHY Nguyễn Cao Cường 17-08-95
B
63074
37 1000 0925 1000 2925
19 YHB Lương Trọng Vinh 10-07-95
B
13466
19 0975 0950 1000 2925
20 YHB Nguyễn Mai Thơ 05-04-95
B
10975
28 1000 0950 0975 2925
21 YHB Dương Thị Hạnh 22-03-95
B
3450
1B 0975 0950 1000 2925
22 YHB Nguyễn Hữu Trọng 15-05-95
B
15330
30 0975 1000 0950 2925
23 YHB Lương Thị Mai Hương 23-04-95
B
14736
29 1000 0950 0975 2925
24 YHB Nguyễn Thị Minh Châu 08-01-95
B
14374
30 1000 0925 1000 2925
25 YHB Vương Hoàng Long 24-03-95
B
7015
28 0975 0950 1000 2925
26 YHB Nguyễn Bá Khánh Hòa 12-08-95
B
14671
29 0975 0950 1000 2925
27 YHB Đào Thị Hồng Anh 07-02-95
B
501
22 0975 0950 1000 2925
28 YDS Lê Hoàng Hạc 16-05-94
B
631
53 1000 0950 0975 2925
29 YDS Lê Quang Hiếu 18-11-95
B
756
48 1000 0950 0975 2925
30 YDS Nguyễn Đỗ Văn 01-08-95
B
3519
35 1000 0975 0950 2925
31 YDS Lê Viết Quang 18-04-95
B
17349
35 1000 0975 0950 2925
32 YDS Nguyễn Trần Thanh Trúc 17-11-95
B
3256
02 1000 0950 0975 2925
33 YDS Phan Bá Vũ Đông 02-09-95
B
3833
02 1000 0950 0975 2925
34 YDS Nguyễn Phạm Khánh Tiên 16-05-95
B
11961
02 1000 0925 1000 2925
35 YDS Trịnh Quốc Khánh 15-05-95
B
1177
02 1000 0950 0975 2925
36 DKH Nguyễn Thanh Tùng 27-11-95
A
3387
1A 1000 0950 0975 2925
37 DKH Nguyễn Viết Nam 13-09-95
A
4010
29 0975 0925 1000 2900
38 DKH Vũ Thị Duyên 05-03-95
A
481
21 1000 0900 1000 2900
39 YQH Trần Văn Danh 27-12-95
B
741
28 0975 0975 0950 2900
40 YQH Bùi Minh Đức 21-10-95
B
862
25 1000 0925 0975 2900
41 YQH Nguyễn Thị Như Quỳnh 22-11-95
B
1552
1B 1000 0900 1000 2900
42 YQH Nguyễn Trần Sang 19-05-95
B
2580
40 1000 0925 0975 2900
43 YQH Nguyễn Trần Sang 19-05-95
B
2580
40 1000 0925 0975 2900
44 YHB Phạm Nhật Anh 19-08-90
B
733
28 1000 0950 0950 2900
45 YHB Bùi Văn Tuấn 28-06-95
B
15364
30 0975 0950 0975 2900
46 YHB Hồ Văn Hùng 10-10-95
B
14715
29 1000 0975 0925 2900
47 YHB Đỗ Thị Kim Anh 02-07-95
B
581
26 0975 0950 0975 2900
48 YHB Trần Việt Tiến 17-01-95
B
11654
25 1000 0950 0950 2900
49 YHB Nghiêm Đình Lượng 16-03-95
B
7124
1B 1000 0950 0950 2900
50 YHB Nguyễn Hoàng Yến 16-05-95
B
15452
30 1000 0950 0950 2900
51 CKD Trần Lê Thuận 26-11-95
A
6838
1000 1000 1000 3000
52 CKD Nguyễn Quang Minh 24-06-95
A
3847
1000 1000 1000 3000
53 CKD Nguyễn Thị Lẹ 30-89-5
A
3197
1000 1000 1000 3000
54 CKD Lê Quốc Trọng 40-69-3
A
7970
1000 1000 1000 3000
55 C01 Nguyễn Thị Vân Anh 09-08-95
A
53
1A 1000 1000 1000 3000
56 CKY Kiều Phương Trang 16-06-95
B
16459
34 1000 1000 0975 2975
57 C01 Nguyễn Thị Thanh Hảo 10-08-95
A
486
1A 1000 1000 0975 2975
58 C01 Đặng Thành Nam 10-09-95
A
1277
1A 1000 1000 0975 2975
59 CCP Nguyễn Quốc Huy 20-12-95
A
423
39 0975 1000 1000 2975
60 CKD Dương Quốc Khánh 20-99-5
A
2875
1000 1000 0975 2975
61 CKD Phạm Hoàng Thái Hiệp 11-08-95
A
2032
1000 1000 0975 2975
62 CKD Lê Mã Long 21-12-95
A
3542
0975 1000 1000 2975
63 CKD Nguyễn Thị Phương Thảo 31-08-95
A
6351
1000 1000 0975 2975
64 CCO Phạm Đình Duy 19-07-95
A
482
02 1000 1000 0975 2975
65 CKD Lê Huy Vỹ 17-06-95
A
8913
1000 1000 0950 2950
66 CKD Nguyễn Hữu Tuấn 71-19-5
A
8217
1000 1000 0950 2950
67 CKD Phạm Hùng 31-09-3
A
2641
1000 1000 0950 2950
68 CKD Nguyễn Lê Hưng 15-01-95
A
2669
1000 1000 0950 2950
69 CKD Phạm Thành Long 29-11-95
A
3539
1000 0950 1000 2950
70 CKD Trần Minh Phụng 50-59-5
A
5274
1000 0975 0975 2950
71 CYZ Đặng Việt Phong 19-01-94
B
5903
1A 1000 0975 0975 2950
72 CYZ Ngô Văn Tiến 10-04-95
B
7795
1A 1000 0950 1000 2950
73 CYZ Trần Ngọc Sang 19-08-93
B
6476
1A 1000 0975 0975 2950
74 C17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25-09-95
A
137
17 1000 0950 1000 2950
75 CCP Nguyễn Ngọc Thiện 01-03-95
A
1073
39 1000 0975 0975 2950
76 CXS Nguyễn Trung Kiên 28-09-95
A
1280
44 1000 1000 0950 2950
77 CGT Lê Quang Đạt 30-11-95
A
708
52 1000 0975 0975 2950
78 C01 Nguyễn Thị Linh 31-10-95
A
1069
1A 1000 0975 0975 2950
79 C01 Vũ Anh Tuấn 26-07-95
A
2117
1A 1000 0950 1000 2950
80 C01 Trần Hồng Giang 02-09-95
A
375
1A 1000 0950 1000 2950
81 C01 Hoàng Hoa Hạnh Dung 03-07-95
A
252
1A 1000 0950 0975 2925
82 C01 Nguyễn Thị Hường 04-04-95
A
909
1A 1000 0925 1000 2925
83 C01 Nguyễn Ngọc Sơn 26-04-95
A
1654
1A 0975 0950 1000 2925
84 C01 Nguyễn Đức Dũng 06-08-94
A
288
1A 0975 0950 1000 2925
85 C01 Nguyễn Thị Huệ 11-05-95
A
749
1A 0975 0975 0975 2925
86 C01 Tạ Thị Phương Thảo 15-09-95
A
1740
1B 1000 0950 0975 2925
87 C01 Ngô Minh Tuấn 10-08-95
A
2114
1B 1000 0975 0950 2925
88 C01 Nguyễn Thị Lệ Uyên 19-10-95
A
2177
1A 1000 0925 1000 2925
89 C01 Tạ Thùy Linh 14-11-95
A
1054
1A 1000 0950 0975 2925
90 C01 Nguyễn Thành Long 09-09-95
A
1124
1A 1000 0975 0950 2925
91 CDC Nguyễn Lâm Nhu 21-06-95
A
931
02 1000 0950 0975 2925
92 C17 Vũ Thị Quyên 12-07-95
A
150
17 1000 0975 0950 2925
93 C41 Trần Lê Hoàng Tú 12-10-95
A
1355
41 1000 0950 0975 2925
94 C41 Phạm Nguyễn Ngọc Nam 30-06-95
A
647
41 1000 0950 0975 2925
95 CKD Trương Hòa Thuận 10-07-95
A
6848
1000 1000 0925 2925
96 CKD Dương Văn Hòa 17-07-95
A
2292
1000 0975 0950 2925
97 CKD Trần Thị Mỹ Trang 20-02-95
A
7566
1000 0950 0975 2925
98 CKD Triệu Thiếc Huy 24-11-95
A
2433
1000 0950 0975 2925
99 CKD Trần Ngọc Nhi 28-09-95
A
4685
1000 0950 0975 2925
100 CKD Nguyễn Thanh Tú 13-10-95
A
8376
1000 0950 0975 2925

( Trích từ hoahoctro.vn)

Trả lời