Gia Sư Môn Lý

Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Trần Thành Trung

Họ và tên Trần Thành Trung Năm sinh 1998 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2020 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6, 7,8, 9, 10,…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Như Ly

Họ và tên Nguyễn Như Ly Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm Huế Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý từ lớp 6 đến…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Thị Hiền

Họ và tên Nguyễn Thị Hiền Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6,7,8,9,10,11,12 Khu vực…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Lâm Thùy Linh

Họ và tên Nguyễn Lâm Thùy Linh Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6,7,8,9,10,11,12 Khu…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Trần Thị Hạnh

Họ và tên Trần Thị Hạnh Năm sinh 1985 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2007 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6,7,8,9,10,11,12 Khu vực…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Thị Phương Lan

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Lan Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý từ lớp 6…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Phan Huỳnh Thảo Vy

Họ và tên Phan Huỳnh Thảo Vy Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm Huế Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý từ lớp 6…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Thị Thanh

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm Huế Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý từ lớp 6 đến…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lý Hóa Cô Võ Thị Lệ Na

Họ và tên Võ Thị Lệ Na Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường Đại học Bách Khoa Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Gia sư tự do Nhận dạy Toán lý hóa từ lớp 6…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Trần Thị Kim Yến

Họ và tên Trần Thị Kim Yến Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý từ lớp 6 đến…

Trang 1 trên 41234
LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ

   (THẦY HUY – CÔ OANH)

              HỖ TRỢ 24/24

  0906 801 079

   0983 630 461

  0932 622 625

       hot-line-300x300

LIÊN KẾT FACEBOOK