Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh Tại Nhà TPHCM

1) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Cấp 1 (lớp 1,2,3,4,5) các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh….

Gia sư 2buổi/tuần,(tháng 8 buổi) 3buổi/tuần,(tháng 12 buổi) 5buổi/tuần,(tháng 20 buổi) 5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên 1000 1300 2222 2200
giáo viên 1600 2400 2222 4000

2) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6,7,8,9 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Tiếng Anh….

Gia sư 2buổi/tuần,(tháng 8 buổi) 3buổi/tuần,(tháng 12 buổi) 5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên 1000 1300 2200
giáo viên 1600 2400 4000

3) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà lớp 10,11,12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Tiếng Anh….

Gia sư 2buổi/tuần,(tháng 8 buổi) 3buổi/tuần,(tháng 12 buổi) 5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên 1000 1300 2200
giáo viên 1600 2400 4000