Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh Tại Nhà TPHCM

1) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Cấp 1 (lớp 1,2,3,4,5) các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh….

Gia sư2buổi/tuần,(tháng 8 buổi)3buổi/tuần,(tháng 12 buổi)5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên1000130022222200
giáo viên1600240022224000

2) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6,7,8,9 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Tiếng Anh….

Gia sư2buổi/tuần,(tháng 8 buổi)3buổi/tuần,(tháng 12 buổi)5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên100013002200
giáo viên160024004000

3) Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà lớp 10,11,12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Tiếng Anh….

Gia sư2buổi/tuần,(tháng 8 buổi)3buổi/tuần,(tháng 12 buổi)5buổi/tuần,(tháng 20 buổi)
Sinh viên100013002200
giáo viên160024004000