Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hoa Cô Vũ Tường Vi

Họ và tên Vũ Tường Vi ( Người hoa)
Năm sinh 1989
Giới tính Nữ
Học trường Đại Học KHXHNV
Chuyên ngành Tiếng Trung
Năm tốt nghiệp 2011
Hiện tại là Giáo viên
Nhận dạy Tiếng trung cho mọi đối tượng học sinh, sinh viên, người đi làm……
Khu vực dạy Quận 7, 8, 4, 5, 1, 3, 10, Tân Bình, Tân Phú
Thơi gian dạy Sắp xếp
Thông tin khác Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu khó…..

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: [email protected]

HỌC PHÍ THAM KHẢO