Có nên vào ĐH dân lập tuyển sinh bằng điểm học bạ THPT

Có nên vào ĐH dân lập tuyển sinh bằng điểm học bạ THPT