Gia Sư Môn Hóa

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Trúc Năm sinh 2000 Giới tính Nữ Học trường Trường ĐHSP HCM Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2022 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 – 12.…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Thầy Phạm Quốc Trung

Họ và tên Phạm Quốc Trung Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường Trường ĐHSP HCM Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 – 12. toán,…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Phạm Thị Loan

Họ và tên Phạm Thị Loan Năm sinh 1989 Giới tính Nữ Học trường Trường ĐH Quy Nhơn Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2011 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 – 12.…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Hạ Vy

Họ và tên Nguyễn Hạ Vy Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 –…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Huỳnh Thị Thanh Thảo

Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thảo Năm sinh 1990 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2012 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Thầy Nguyễn Như Hùng

Họ và tên Nguyễn Như Hùng Năm sinh 1996 Giới tính Nam Học trường Trường Đại học sư phạm  Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 –…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Thị Tâm

Họ và tên Nguyễn Thị Tâm Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Huế Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lý Hóa Cô Võ Thị Lệ Na

Họ và tên Võ Thị Lệ Na Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường Đại học Bách Khoa Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Gia sư tự do Nhận dạy Toán lý hóa từ lớp 6…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Huỳnh Thị Phương Thảo

Họ và tên Huỳnh Thị Phương Thảo Năm sinh 1986 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lê Thị Mỹ Linh

Họ và tên Lê Thị Mỹ Linh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8…

Trang 1 trên 3123
LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ

   (THẦY HUY – CÔ OANH)

              HỖ TRỢ 24/24

  0906 801 079

   0983 630 461

  0932 622 625

       hot-line-300x300

LIÊN KẾT FACEBOOK