Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt http://giasuttv.net Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TP HCM Wed, 19 Feb 2020 14:03:14 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.4 Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Đặng Thiện Ngọc Trúc http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieu-hoc-co-dang-thien-ngoc-truc/ Tue, 18 Feb 2020 03:50:53 +0000 http://giasuttv.net/?p=22673 Họ và tên Đặng Thiện Ngọc Trúc Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Đặng Thiện Ngọc Trúc appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Đặng Thiện Ngọc Trúc Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 – Lớp 5 Khu vực dạy Quận 11, 10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Đặng Thiện Ngọc Trúc appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Võ Thị Cẩm Tiên http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieu-hoc-co-vo-thi-cam-tien/ Tue, 18 Feb 2020 02:58:45 +0000 http://giasuttv.net/?p=22668 Họ và tên Võ Thị Cẩm Tiên Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Võ Thị Cẩm Tiên appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Võ Thị Cẩm Tiên Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 – Lớp 5 Khu vực dạy Quận 11, 10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Võ Thị Cẩm Tiên appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đặng Thị Xuân http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-co-dang-thi-xuan/ Sun, 16 Feb 2020 15:38:26 +0000 http://giasuttv.net/?p=22662 Họ và tên Đặng Thị Xuân Năm sinh 1993 Giới tính Nam Học trường Đại học SP Đà Lạt Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đặng Thị Xuân appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Đặng Thị Xuân Năm sinh 1993 Giới tính Nam Học trường Đại học SP Đà Lạt Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9 Khu vực dạy Quận 2,9, Thủ Đức, Bình Thạnh

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đặng Thị Xuân appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Trần Thị Hạnh http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-ly-co-tran-thi-hanh/ Sat, 15 Feb 2020 05:06:44 +0000 http://giasuttv.net/?p=22650 Họ và tên Trần Thị Hạnh Năm sinh 1985 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2007 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6,7,8,9,10,11,12 Khu vực…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Trần Thị Hạnh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Trần Thị Hạnh Năm sinh 1985 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư Phạm TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2007 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6,7,8,9,10,11,12 Khu vực dạy Quận 9, 2, 3, Thủ Đức, Bình Thạnh

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Trần Thị Hạnh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Lê Phương Thảo http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-co-le-phuong-thao/ Sat, 15 Feb 2020 04:43:12 +0000 http://giasuttv.net/?p=22643 Họ và tên Lê Phương Thảo Năm sinh 1996 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-9 Khu vực…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Lê Phương Thảo appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Lê Phương Thảo Năm sinh 1996 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-9 Khu vực dạy Quận 7, 8, 4, 5, 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Lê Phương Thảo appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Trần Lê Minh Tâm http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-co-tran-le-minh-tam/ Sat, 15 Feb 2020 04:41:18 +0000 http://giasuttv.net/?p=22642 Họ và tên Trần Lê Minh Tâm Năm sinh 1996 Giới tính Nam Học trường Đại học SP Huế Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-9 Khu…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Trần Lê Minh Tâm appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Trần Lê Minh Tâm Năm sinh 1996 Giới tính Nam Học trường Đại học SP Huế Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-9 Khu vực dạy Quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, quận 12, Tân Phú

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Trần Lê Minh Tâm appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Nhật Quang http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-thay-nguyen-nhat-quang/ Sat, 15 Feb 2020 04:34:41 +0000 http://giasuttv.net/?p=22641 Họ và tên Nguyễn Nhật Quang Năm sinh 1994 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-12, Khu vực…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Nhật Quang appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Nguyễn Nhật Quang Năm sinh 1994 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán từ lớp 6-12, Khu vực dạy Quận 7, 8, 4, 5, 1, 3, Bình Thạnh, Bình Chánh

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Nhật Quang appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Lương Mỹ Ngọc http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieng-han-co-luong-ngoc/ Sat, 15 Feb 2020 04:20:53 +0000 http://giasuttv.net/?p=22637 Họ và tên Lương Mỹ Ngọc Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Trường Nhân Văn Chuyên ngành Tiếng Hàn Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng Hàn giao tiếp cho mọi đối tượng Khu vực…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Lương Mỹ Ngọc appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Lương Mỹ Ngọc Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Trường Nhân Văn Chuyên ngành Tiếng Hàn Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng Hàn giao tiếp cho mọi đối tượng Khu vực dạy Quận 5, 3, 4, 7, 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh Thông tin khác Nhiệt tình, trách nhiệm, nhiều năm kinh nghiệm gia sư 
Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

đăng kí tìm gia sư

 

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Lương Mỹ Ngọc appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Hạ Vy http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-hoa-co-nguyen-ha-vy/ Thu, 13 Feb 2020 14:50:08 +0000 http://giasuttv.net/?p=22626 Họ và tên Nguyễn Hạ Vy Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 –…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Hạ Vy appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Nguyễn Hạ Vy Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2019 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ lớp 8 – 12. toán, lý lớp 6 – 9 Khu vực dạy Quận Tân Bình, Tân phú, 3, 5, Phú Nhuận Thông tin khác Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc nhiều năm kinh nghiệm gia sư
Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

 

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Nguyễn Hạ Vy appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Hà Huyền Mai http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieng-han-co-ha-huyen-mai/ Thu, 13 Feb 2020 04:13:19 +0000 http://giasuttv.net/?p=22617 Họ và tên Hà Huyền Mai Năm sinh 1991 Giới tính Nữ Trường Kanata Chuyên ngành Tiếng Hàn Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng Hàn giao tiếp cho mọi đối tượng Khu vực dạy…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Hà Huyền Mai appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Hà Huyền Mai Năm sinh 1991 Giới tính Nữ Trường Kanata Chuyên ngành Tiếng Hàn Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng Hàn giao tiếp cho mọi đối tượng Khu vực dạy Quận Bình tân, tân bình, tân phú, gò vấp, quận 12 Thông tin khác Nhiệt tình, trách nhiệm, nhiều năm kinh nghiệm gia sư 
Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

đăng kí tìm gia sư

 

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hàn Cô Hà Huyền Mai appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>