Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt http://giasuttv.net Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TP HCM Fri, 03 Apr 2020 11:05:58 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.4 Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Cao Xuân Thiều http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-thay-cao-xuan-thieu/ Tue, 31 Mar 2020 09:59:18 +0000 http://giasuttv.net/?p=22960 Họ và tên Cao Xuân Thiều Năm sinh 1983 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2006 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10,…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Cao Xuân Thiều appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Cao Xuân Thiều Năm sinh 1983 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2006 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 Khu vực dạy Quận Thủ Đức, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, 12

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Cao Xuân Thiều appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Trần Thành Trung http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-thay-tran-thanh-trung/ Tue, 31 Mar 2020 09:53:56 +0000 http://giasuttv.net/?p=22962 Họ và tên Trần Thành Trung Năm sinh 1998 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2020 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6, 7,8, 9, 10,…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Trần Thành Trung appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Trần Thành Trung Năm sinh 1998 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp 2020 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Lý lớp 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 Khu vực dạy Quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, 12

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Trần Thành Trung appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Tiến Thành http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-thay-nguyen-tien-thanh/ Tue, 31 Mar 2020 09:49:51 +0000 http://giasuttv.net/?p=22957 Họ và tên Nguyễn Tiến Thành Năm sinh 1987 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10,…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Tiến Thành appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Nguyễn Tiến Thành Năm sinh 1987 Giới tính Nam Học trường Đại học SP TPHCM Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 Khu vực dạy Quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, 12

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Thầy Nguyễn Tiến Thành appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Vũ Thị Huế http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieu-hoc-co-vu-thi-hue/ Tue, 31 Mar 2020 09:46:22 +0000 http://giasuttv.net/?p=22955 Họ và tên Cô Vũ Thị Huế Năm sinh 1987 Giới tính Nữ Học trường ĐH Sư Phạm Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Vũ Thị Huế appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Cô Vũ Thị Huế Năm sinh 1987 Giới tính Nữ Học trường ĐH Sư Phạm Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 – Lớp 5 Khu vực dạy Quận Bình Tân, Hóc Môn, Tân Phú

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Vũ Thị Huế appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Trần Thị Thanh http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieu-hoc-co-tran-thi-thanh/ Sat, 28 Mar 2020 14:25:05 +0000 http://giasuttv.net/?p=22946 Họ và tên Trần Thị Thanh Năm sinh 1987 Giới tính Nữ Học trường ĐH Sư Phạm Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Trần Thị Thanh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Trần Thị Thanh Năm sinh 1987 Giới tính Nữ Học trường ĐH Sư Phạm Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 – Lớp 5 Khu vực dạy Quận 1, Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Bình

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Trần Thị Thanh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Phạm Thị Yến Nhi http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-tieng-anh-co-pham-thi-yen-nhi/ Sat, 28 Mar 2020 11:56:27 +0000 http://giasuttv.net/?p=22943 Họ và tên Phạm Thị Yến Nhi Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Tiếng anh, Tiếng trung Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1 đến…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Phạm Thị Yến Nhi appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Phạm Thị Yến Nhi Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Tiếng anh, Tiếng trung Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1 đến lớp 9, tiếng anh giao tiếp Khu vực dạy Quận 10, 11, 3, 5, 1, tân bình, tân phú

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Phạm Thị Yến Nhi appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Nguyễn Tuyết Nhung http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-tieng-anh-co-nguyen-tuyet-nhung/ Sat, 28 Mar 2020 11:10:13 +0000 http://giasuttv.net/?p=22940 Họ và tên Nguyễn Tuyết Nhung Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chuyên ngành Tiếng anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1 đến lớp…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Nguyễn Tuyết Nhung appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Nguyễn Tuyết Nhung Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chuyên ngành Tiếng anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Tiếng anh từ lớp 1 đến lớp 9 Khu vực dạy Quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Cô Nguyễn Tuyết Nhung appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Việt Anh http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-tieu-hoc-co-nguyen-viet-anh/ Sat, 28 Mar 2020 11:06:51 +0000 http://giasuttv.net/?p=22936 Họ và tên Nguyễn Việt Anh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 –…

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Việt Anh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Nguyễn Việt Anh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường ĐH SP Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu Học Năm tốt nghiệp 2018 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán, Tiếng Việt Từ Lớp 1 – Lớp 5 Khu vực dạy Quận 12, Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Việt Anh appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lớp 9 Tại Nhà http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-lop-9-tai-nha/ Thu, 26 Mar 2020 14:52:27 +0000 http://giasuttv.net/?p=22923 So với các lớp thấp hơn trong cùng bậc THCS việc phải tiếp nhận khối lượng kiến thức gấp đôi đã là một gánh nặng không hề nhỏ đối với các em học sinh lớp 9, nay còn sắp phải…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lớp 9 Tại Nhà appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
So với các lớp thấp hơn trong cùng bậc THCS việc phải tiếp nhận khối lượng kiến thức gấp đôi đã là một gánh nặng không hề nhỏ đối với các em học sinh lớp 9, nay còn sắp phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp khó khăn, đòi hỏi tính cạnh tranh cao chắc hẳn những điều trên sẽ gây ra không ít áp lực cho các em, đặc biệt là những em đang yếu hoặc rất yếu môn Toán.

Vậy tìm gia sư môn toán cho học sinh lớp 9 có phải một giải pháp hay cho các bậc phụ huynh và học sinh? Xin hãy tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

gia sư toán tại nhà

1. Vai trò của môn toán và lý do cần tìm gia sư môn toán lớp 9

Như chúng ta đã biết, toántiếng việt (ngữ văn) là hai bộ môn gắn liền với mỗi con người trong suốt 12 năm nền tảng cơ bản ban đầu. Vậy tại sao môn toán lại được cân nhắc và chọn làm môn học xuyên suốt như vậy? Và có nên hay không nền tìm gia sư môn toán cho học sinh lớp 9?

. Toán giúp tăng khả năng tư duy, kích thích sản sinh chất xám

Toán học không đơn giản chỉ là giải phương trình và lập giả thuyết, vì một công việc mà rất nhiều học sinh cho luôn cho là vô vị ấy lại chính là cơ sở để chúng ta học cách tư duy và rèn luyện não bộ. Mỗi lần ta bị những con số làm khó thì trí não sẽ lập tức phải hoạt động hết công năng để tìm ra đáp án. Và cứ mỗi lần tìm ra đáp án thì tư duy của ta lại được vượt lên tầm cao mới.
Bên cạnh đó, toán học còn rèn luyện cho con người khả năng xử lý thông tin chính xác và phản xạ nhanh chóng. Như vậy, việc làm toán đã vô tình rèn luyện cho chúng ta một trí não nhạy bén và hữu dụng.

. Lý do cần tìm gia sư môn toán lớp 9

Ở lớp 9, học sinh sẽ bắt đầu làm quen với việc giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn và hệ phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là các hằng đẳng thức đáng nhớ,… Những kiến thức hoàn toàn mới mẻ, cần có thời gian lâu để các em tiếp cận làm quen sau đó mới thành thạo trong việc áp dụng.
Mặc dù biết những kiến thức trên là đòn bẩy quan trọng quyết định đến tương lai và quá trình học tập tại bậc học mới của các em sau này nhưng thời gian học tập trên lớp lại quá ít để các em có thời gian tiếp nhận và hiểu được hết. Toán lớp 9 là nền móng để các em xây dựng bậc thang chính phục tri thức mai sau, vậy nếu như nền móng không vững thì chắc chắn bậc thang có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vậy nên, việc tìm gia sư môn toán cho các em học sinh có năng khiếu toán học là việc cần thiết để khai thác triệt để tư duy và năng lực của em. Và tìm gia sư cho các bạn yếu môn toán lớp 9 chính là biện pháp cấp thiết để giúp các em không bị hổng kiến thức hiện tại, tránh ảnh hưởng đến tương lai.
Phụ huynh của các em học sinh cần phải cân nhắc và quan tâm sâu sắc đến việc học của các em lớp 9 bây giờ. Và cần có biện pháp khắc phục hoặc nâng cao khả năng học môn toán cho con em mình bằng cách liên hệ tìm và gặp những gia sư môn toán lớp 9 chuyên nghiệp, có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy để trợ giúp hết lực cho các em.

trung tâm gia sư trí tuệ việt

. Lợi ích khi có gia sư dạy kèm môn toán lớp 9 tại nhà

Tiết kiệm thời gian di chuyển của các em học sinh và phụ huynh. Trong quá trình học, phụ huynh có thể nắm bắt được chi tiết việc học, sự an toàn và tiến bộ của con em mình.
Học sinh có nhiều thời gian, cơ hội để trao đổi những thắc mắc trong việc học với gia sư và được giải đáp trực tiếp ngay trong giờ học. Rèn luyện khả năng tự giác và tính kỷ luật cao trong quá trình học tập.

2. Tìm gia sư môn toán lớp 9 ở đâu uy tín?

Giữ vai trò là người nâng bước và đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh các cấp, gia sư Trí Tuệ Việt với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển chọn gia sư. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ khó khăn của thế hệ học sinh lớp 9 đang phải đối diện hiện nay và đặc biệt là những em thường xuyên gặp vấn đề bất cập với môn Toán.
Với đội ngũ giáo viên, gia sư trải dài ở các trình độ giảng dạy khác nhau (từ sinh viên đại học đến giảng viên, thạc sĩ), sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy môn toán học lớp 9. Chúng tôi cam kết sẽ giới thiệu đến các bậc phụ huynh và học sinh những thầy cô giáo ưu tú, chuyên môn cao và tâm huyết với nghề nhất để cùng các em vượt qua những chông gai sắp đến đây.
Liên hệ đến Trung tâm gia sư Trí Tuệ Việt ngay trong hôm nay để được tư vấn chi tiết và đáp ứng nhu cầu tìm gia sư môn toán lớp 9 hoàn thiện nhất.

TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ TUỆ VIỆT

Điện Thoại : 0906 801 079 – 0932 622 625 

Trung Tâm Dạy Kèm Tại Nhà các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, Nhà Bè, Hóc Môn.

Lưu ý: Trung Tâm sẽ cho gia sư dạy thử từ 1 – 2  buổi trước khi dạy chính thức để đảm bảo chất lượng gia sư của trung tâm

Đăng ký tìm gia sư tại đây

clickhere-copy-2

 

Xem học phí gia sư tại đây

clickhere-copy

 

 

 

Giờ làm việc: Từ 8h sáng đến 6h chiều (ngoài giờ làm việc quý Phụ huynh Click đăng ký tìm gia sư ở trên, điền thông tin đầy đủ trung tâm liên hệ lại sớm nhất.)

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lớp 9 Tại Nhà appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đào Thị Mi http://giasuttv.net/gia-su-day-kem-mon-toan-co-dao-thi-mi/ Tue, 24 Mar 2020 11:15:31 +0000 http://giasuttv.net/?p=22919 Họ và tên Đào Thị Mi Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư phạm Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10,…

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đào Thị Mi appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>
Họ và tên Đào Thị Mi Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại học Sư phạm Chuyên ngành Sư phạm Toán Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Toán lớp 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 Khu vực dạy Quận 12, gò vấp, hóc môn, tân bình, tân phú

Phụ huynh có nhu cầu chọn gia sư hãy liên hệ:

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt 

Điện Thoại: 0906801079

Email: giasuttv.tphcm@gmail.com

HỌC PHÍ THAM KHẢO

The post Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Đào Thị Mi appeared first on Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Việt.

]]>