Gia Sư Hiện Có

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Nguyễn Uyên Hương

Họ và tên Nguyễn Uyên Hương Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm anh Năm tốt nghiệp 2017 Hiện tại là Sinh viên Nhận dạy tiếng anh từ lớp 1-9, Khu…

Gia sư dạy kèm môn hóa cô Lê Thị Mỹ Lệ

Họ và tên Lê Thị Mỹ Lệ Năm sinh 1991 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm hóa Năm tốt nghiệp 2013 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy Hóa từ 8-12, toán lý…

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Đặng Thị Quyên

Họ và tên Đặng Thị Quyên Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại Chuyên ngành Ngôn ngữ anh Năm tốt nghiệp 2016 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy tiếng anh từ lớp…

Gia Sư Tiếng Hoa cô Phan Thùy Dung

Họ và tên Phan Thùy Dung Năm sinh 1990 Giới tính Nữ Học trường Đại học khoa hoc xã hội- nhân văn Chuyên ngành Tiếng hoa Năm tốt nghiệp 2012 Hiện tại là Giáo viên tiếng hoa Nhận dạy Tiếng…

Giáo viên dạy đàn cô Đinh Thị Kiều Oanh

Họ và tên Đinh Thị Kiều Oanh Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sài gòn Chuyên ngành Sư phạm âm nhạc Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo vên Nhận dạy Đàn piano, organ cho…

Giáo viên dạy đàn cô Hồ Thị Phương

Họ và tên  Hồ Thị Phương Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sài gòn Chuyên ngành Sư phạm âm nhạc Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo vên Nhận dạy Đàn piano, organ cho mọi…

Giáo viên dạy đàn cô Ngô Thị Kim Hằng

Họ và tên  Ngô Thị Kim Anh Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sài gòn Chuyên ngành Sư phạm âm nhạc Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo vên Nhận dạy Đàn piano, organ cho…

Giáo viên dạy đàn cô Ngô Thị Kim Anh

Họ và tên  Ngô Thị Kim Anh Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại học sài gòn Chuyên ngành Sư phạm âm nhạc Năm tốt nghiệp 2014 Hiện tại là Giáo vên Nhận dạy Đàn piano, organ cho…

Gia sư dạy kèm môn tiếng Nhật cô Nguyễn Ngọc Hân

Họ và tên Nguyễn Ngọc Hân Năm sinh 1988 Giới tính Nữ Học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Chuyên ngành Tiếng nhật Năm tốt nghiệp 2010 Hiện tại là Giáo viên tiếng nhật Nhận dạy…

Gia sư dạy kèm môn tiếng anh cô Trương Mỹ Kiều

Họ và tên Trương Mỹ Kiều Năm sinh 1993 Giới tính Nữ Học trường Đại học sư phạm Chuyên ngành Sư phạm anh Năm tốt nghiệp 2015 Hiện tại là Giáo viên Nhận dạy tiếng anh từ lớp 1-9, dạy…

LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ

   (THẦY HUY – CÔ OANH)

              HỖ TRỢ 24/24

  0906 801 079

   0983 630 461

  0932 622 625

       hot-line-300x300

LIÊN KẾT FACEBOOK